Odstranění problémů v případě poruchy

Abyste mohli co nejrychleji dojet do nejbližšího servisu

Zdvihací plošina nefunguje nebo vydává akustický signál (pípá)?

Vypnutí a následné zapnutí vypínače v kabině vozidla.

Závada se stále projevuje?

Kontaktujte servis Bär Cargolift a spočítejte počet akustických signálů (pípnutí), podle kterých servis může identifikovat možnou chybu. 

K vyhledávání servisních partnerů

Zdvihací plošinu není možné ovládat?

Instruktážní video o nouzovém ovládání pomocí tlačítek na řídicí jednotce - k dispozici na YouTube

Sejměte gumový kryt hlavní trubkovnice na pravé straně ve směru jízdy (pod páčkovým ovládáním)

Pomocí nouzového ovládání uzavřete desku do jízdní polohy

  • Uvedení do nouzového módu: Současně stikněte a držte O a C po dobu minimálně 5 sekund (držet dokud nezazní dlouhý akustický signál (pípnutí)
  • Ovládání funkčních tlačítek – dostupné jsou pouze základní funkce
  • Vypnutí nouzového módu: Současně stikněte a držte O a C po dobu 1 sekundy

Uzavřete nosnou trubkovnici

Jeďte k nejbližšímu servisnímu partnerovi

K vyhledávání servisních partnerů

Další informace pro případ nouze

Zjistěte, jak funguje zdvihací plošina - HowToCargoLift

Naskenujte QR kód na řídicí jednotce a podívejte se na návod, jak přesně tento Cargolift používat - včetně nouzového provozu.

Nebo zadejte výrobní číslo na webových stránkách - najdete ho na typovém štítku nebo na řídicí jednotce vašeho zdvihací plošiny.

Na webovou stránku HowToCargoLift

Kompetentní pomoc - naše síť vyškolených servisních partnerů

Najděte si nejbližšího servisního partnera Bär v GoogleMaps.

Start with the customer – find out what they want and give it to them.

K vyhledávání servisních partnerů

Vyhledání chyby - diagnostický software Bär CargoCheck

Diagnostický software podporuje servisního partnera Bär při odstraňování závad.

Zjistěte více